Outsourcing HRM

Outsourcing van uw HRM afdeling & Salarisadministratie?
Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat u nu “kwijt” bent aan de kosten van uw salarisadministratie en HRM-afdeling? Denkt u hierbij aan de uren van uw eigen medewerkers en/of externe accountant, de kosten van software/hardware, scholing en vervanging van personeel bij ziekte en vakantie. Al met al een aanzienlijke kostenpost! Steeds meer organisaties & bedrijven kiezen voor het gemak en de voordelen van het uitbesteden van niet-kernactiviteiten. Wij werken met een vast tarief per medewerker zonder bijkomende kosten, zodat u exact inzichtelijk heeft waar u aan toe bent.

Voordelen outsourcing HRM & Salarisadministratie:

• Geen zorgen over en kosten voor beheer.
• Lagere Total Cost of Ownership (TCO) .
• U voorkomt investeringen in hr-kennis en opleidingen
• Voordeliger dan zelf doen
• Geen problemen bij ziekte HRM en Salaris medewerker
• Voor vragen kunt u 24/7 gebruik maken van onze helpdesk.
• Geen investering in softwarelicenties.
• Geen server hardware met bijbehorende problemen
• Makkelijk schaalbaar.

De werkzaamheden die wij o.a. uitvoeren zijn: 

 • Verzorgen van uw volledige salarisadministratie
 • Bijhouden personeelsdossiers
 • Verwerken wijzigingen zoals: Werkkostenregeling (WKR)
  leaseauto, aandelenplannen en opleidingen.
 • Aanleveren gegevens aan pensioen- en verzekeringsinstanties
 • Advies & aanvraag loonkostensubsidies
 • Verlofregistratie
 • Verzuimregistratie, bewaking Wet Poortwachter en fungeren
  als contactpersoon richting Arbodienst en/of verzuimverzekeraar
 • Opstellen personeelshandboek
 • Advies ontslagprocedure
 • Opstellen vaststellingsovereenkomsten
 • Opmaken arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen declaratie- en onkostenreglement
 • Registratie wagenpark en privégebruik
 • Registratie bedrijfseigendommen  en verstrekkingen aan personeel
 • Bewaking functioneringsgesprekken
 • Opstellen documenten zoals uitruilregelingen etc.
 • Helpdesk voor alle personeelsaangelegenheden
 • Inrichten en bijhouden personeelsdossiers
 • Advies vast-flex beleid
 • Inrichten flexibele schil
 • HR-advies omtrent wijzigingen in wetgeving, verlofregelingen, CAO etc.
 • Managerslogin (MSS)
 • Medewerkerslogin (ESS)

Klik hier om informatie op te vragen over onze tarieven: Outsourcing HRM & Salarisadministratie.