De WKR en DGA fiscaal vriendelijk belonen.

De werkkostenregeling (wkr) en DGA fiscaal vriendelijk belonen.

De werkkostenregeling biedt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ruimte om fiscaal vriendelijk(er) te belonen.
De ruimte die de werkkostenregeling biedt zit onder meer in:

  • onbelast vergoeden van intermediaire kosten (zoals representatiekosten), reis- en verblijfskosten en kosten van onderhoud en verbetering van vaardigheden;
  • onbelast ter beschikking stellen dan wel vergoeden van een mobiele telefoon, mits deze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium en, indien van toepassing, het gebruikelijkheidscriterium;
  • onbelast ter beschikking stellen dan wel verstrekken van een laptop, mits deze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium en, indien van toepassing, het gebruikelijkheidscriterium;¬† voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt blijven onbelast. Hieronder kan ook een fitnessruimte vallen;
  • onbelaste vaste vergoeding van intermediaire kosten en gericht vrijgestelde kosten, mits voorzien van een goede onderbouwing gebaseerd op een steekproef. Relatief kleine aanpassingen kunnen hier direct voordeel opleveren.

Kantoor aan huis
Heeft de DGA een kantoor aan huis? Dan is het zeker raadzaam om hier aandacht aan te besteden. Is sprake van een zelfstandige ruimte, dan kan sprake zijn van een werkplek in fiscale zin en van arboverantwoordelijkheid van de werkgever. Dat kan weer betekenen dat werkplekgerelateerde voorzieningen onbelast kunnen blijven. Denk dan aan bijvoorbeeld consumpties op de werkplek, arbovoorzieningen zoals een bureau of een stoel, maar ook een kopieerapparaat. Is fiscaal geen sprake van een werkplek, dan zijn deze voorzieningen belast.

Toerekenen van vergoedingen en verstrekkingen
Bij toepassing van de werkkostenregeling moeten vergoedingen en verstrekkingen aan de DGA aan de vennootschap worden toegerekend waar de DGA op de loonlijst staat. Wanneer de concernregeling kan worden toegepast, kunnen alle vergoedingen, verstrekkingen en forfaitaire ruimten gesaldeerd worden. Wanneer deze echter niet kan worden toegepast is het goed om te beoordelen of de DGA op de juiste loonlijst staat. Het kan met het oog op de werkkostenregeling interessant zijn om de DGA van loonlijst te laten veranderen.

Eindheffing
Onder de werkkostenregeling kan ook gekozen worden voor 80 procent eindheffing. Dit lijkt hoog, maar komt feitelijk overeen met een inhouding van ongeveer 44 procent over het brutoloon. Een DGA die in het hoogste belastingtarief valt is 52 procent verschuldigd over zijn of haar brutoloon. Daar is dus een fiscaal voordeel te behalen. Houd hierbij rekening met eventuele aftrekposten in de inkomstenbelasting, zoals hypotheekrente.

Bron: www.oversalarisadministratie.nl