Informatieblad Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Werkgevers kunnen gebruikmaken van premiekortingen als zij mensen in dienst nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Helaas blijken deze kortingen niet in alle gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) moet daar verandering in brengen.

Het wetsvoorstel bevat een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast komt er het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases. Eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, de loonkostenvoordelen volgen in 2018.

Behandeling wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel is op Prinsjesdag is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten het voorstel eerst behandelen. Na hun goedkeuring en publicatie in het Staatsblad, gaat de wet in.

 

Voor meer informatie klik hier.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds?

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds?

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds
Werkgevers hebben nog steeds volop mogelijkheden om hun werknemers een ‘fiets van de zaak’ te bieden, maar benutten deze nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Zo kan een werkgever een renteloze lening verstrekken en daarnaast een kilometervergoeding bieden, waarmee de lening al fietsende wordt afgelost. De fiets is zo al snel binnen drie jaar terugverdiend. 71 procent van de werkgevers weet echter niet van het bestaan van deze regelingen, of kent ze wel, maar biedt ze niet aan. Natuur & Milieu en Koninklijke Gazelle lanceren vandaag HetNieuweFietsplan.nl om werkgevers en werknemers te stimuleren meer gebruik te maken van de opties.

Animo onder werknemers is er in elk geval genoeg: ruim de helft van de werknemers geeft aan vaker op de fiets te gaan, als de werkgever de voordelige regelingen zou aanbieden.

E-bike vervangt leaseauto
Met de opkomst van de elektrische fiets, komt de fiets ook voor langere woon-werkafstanden steeds meer in zwang. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan met een e-bike wel afstanden van meer dan 15 km af te willen leggen naar het werk. Van de mensen die nooit met de fiets naar het werk gaat, zegt 50 procent dat hen de e-bike geschikt lijkt om mee naar het werk te gaan. Daarmee wordt de fiets een geduchte concurrent voor de (lease-)auto. De kosten van een elektrische fiets worden echter soms gezien als belemmering bij de aanschaf. Juist ook voor deze duurdere fietstypes biedt een fiscale regeling via de werkgever uitkomst.

Renteloze lening en belastingvrije kilometervergoeding
De oude, veelgebruikte, ‘Nationale Fietsplan’-regeling is in 2014 afgeschaft. Toch hebben werkgevers nog steeds allerlei opties om fietsen naar het werk financieel aantrekkelijk te maken. Niet alleen via de Werkkostenregeling (WKR), maar juist ook daarnaast. Zo mag er een belastingvrije fietskilometervergoeding worden uitbetaald. Ook mogen werkgevers een renteloze lening geven voor de aanschaf van een fiets. Door de kilometervergoeding te gebruiken voor het aflossen van de lening, lost een werknemer de nieuwe fiets vaak al in binnen drie jaar af. Op HetNieuweFietsplan.nl kan met een rekentool de persoonlijke terugverdientijd worden uitgerekend.

Bron: oversalarisadministratie.nl & hetnieuwefietsplan.nl

Outsourcing HRM afdeling & Salarisadministratie?

Outsourcing van uw HRM afdeling & Salarisadministratie?
Heeft u zich wel eens gerealiseerd wat u nu “kwijt” bent aan de kosten van uw salarisadministratie en HRM-afdeling? Denkt u hierbij aan de uren van uw eigen medewerkers en/of externe accountant, de kosten van software/hardware, scholing en vervanging van personeel bij ziekte en vakantie. Al met al een aanzienlijke kostenpost! Steeds meer organisaties & bedrijven kiezen voor het gemak en de voordelen van het uitbesteden van niet-kernactiviteiten. Wij werken met een vast tarief per medewerker zonder bijkomende kosten, zodat u exact inzichtelijk heeft waar u aan toe bent.

Voordelen outsourcing HRM & Salarisadministratie:

• Geen zorgen over en kosten voor beheer.
• Lagere Total Cost of Ownership (TCO) .
• U voorkomt investeringen in hr-kennis en opleidingen
• Voordeliger dan zelf doen
• Geen problemen bij ziekte HRM en Salaris medewerker
• Voor vragen kunt u 24/7 gebruik maken van onze helpdesk.
• Geen investering in softwarelicenties.
• Geen server hardware met bijbehorende problemen
• Makkelijk schaalbaar