Salarisadministratie

Heeft u liever helemaal geen omkijken meer naar uw salarisadministratie? Laat Bright Light Salarissen BV dit dan uit uw handen nemen en verzorgen. Ons Full Service pakket dekt alle onderstaande salarisadministratiewerkzaamheden, waardoor u zich weer kunt concentreren op uw eigenlijke werkzaamheden.

• Loonstroken per werknemer (digitaal of op papier)
• D.m.v. apps kunnen werknemers hun salarisstrook bekijken op o.a. smartphones
• Proformaloonberekeningen
• Invoeren loonmutaties
• Loon- en salarisverwerking per verloningsperiode (week/maand/4- weken)
• Automatische en tijdige aanpassingen van CAO’s, wetten en overige regelgeving
• Stamgegevens per werknemer
• Loonjournaalposten voor de financiële administratie aangepast op uw grootboekschema en/of boekhoudpakket
• Elektronische aangifte loonheffing
• Periodieke Loonopgave
• Verzorgen eerstedagsmelding (EDM)
• Meldingen pensioenfonds
• Controle nota’s pensioenfonds
• Aanlevering SEPA-file salarisbetalingen
• Telefonische helpdesk
• E-mail service voor al uw vragen betreffende uw salarisadministratie
• Aansluitingscontrole loonheffingen
• Jaarloonopgaven derden (verzekeringen en pensioenfondsen)
•Jaarwerk + jaaropgave werknemers

Klik hier om de tarieven te bekijken: Uitbesteden Salarisadministratie.
Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen? Klik hier!