Zes fiscale veranderingen per 2016

Zes fiscale veranderingen per 2016 

Een aantal regelingen wijzigen vanaf 1 januari 2016. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die iemand moet betalen of terugkrijgt. Dat meldt de Belastingdienst.
Voor meer informatie klik hier. 
Bron: www.belastingdienst.nl

Informatieblad Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Werkgevers kunnen gebruikmaken van premiekortingen als zij mensen in dienst nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Helaas blijken deze kortingen niet in alle gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) moet daar verandering in brengen.

Het wetsvoorstel bevat een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast komt er het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases. Eerst het lage-inkomensvoordeel in 2017, de loonkostenvoordelen volgen in 2018.

Behandeling wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel is op Prinsjesdag is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten het voorstel eerst behandelen. Na hun goedkeuring en publicatie in het Staatsblad, gaat de wet in.

 

Voor meer informatie klik hier.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Voorbeeldovereenkomsten voorkomen loonheffingen

De Belastingdienst heeft een speciale pagina waar u voorbeeldovereenkomsten vindt. Deze overeenkomsten zijn door de fiscus beoordeeld en er is geen sprake van een dienstbetrekking.

U kunt deze voorbeeldovereenkomsten gebruiken. Zolang de opdrachtgever en de opdrachtnemer werken volgens de voorbeeldovereenkomst, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Daarom is het handig om een voorbeeldovereenkomst te gebruiken, maar dat is niet verplicht.De komende tijd publiceert de fiscus regelmatig nieuwe voorbeeldovereenkomsten.

Beschikbare voorbeeldovereenkomsten
U kunt op dit moment de volgende voorbeeldovereenkomsten gebruiken:

  • artiest (individueel)
  • artiestengezelschap
  • coördinerend stralingsdeskundige
  • gastdocent masterclass
  • tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV)

Klik hier voor meer informatie: Lees meer

Bron: www.oversalarisadministratie.nl & www.belastingdienst.nl