De WKR en DGA fiscaal vriendelijk belonen.

De werkkostenregeling (wkr) en DGA fiscaal vriendelijk belonen.

De werkkostenregeling biedt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ruimte om fiscaal vriendelijk(er) te belonen.
De ruimte die de werkkostenregeling biedt zit onder meer in:

  • onbelast vergoeden van intermediaire kosten (zoals representatiekosten), reis- en verblijfskosten en kosten van onderhoud en verbetering van vaardigheden;
  • onbelast ter beschikking stellen dan wel vergoeden van een mobiele telefoon, mits deze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium en, indien van toepassing, het gebruikelijkheidscriterium;
  • onbelast ter beschikking stellen dan wel verstrekken van een laptop, mits deze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium en, indien van toepassing, het gebruikelijkheidscriterium;  voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt blijven onbelast. Hieronder kan ook een fitnessruimte vallen;
  • onbelaste vaste vergoeding van intermediaire kosten en gericht vrijgestelde kosten, mits voorzien van een goede onderbouwing gebaseerd op een steekproef. Relatief kleine aanpassingen kunnen hier direct voordeel opleveren.

Kantoor aan huis
Heeft de DGA een kantoor aan huis? Dan is het zeker raadzaam om hier aandacht aan te besteden. Is sprake van een zelfstandige ruimte, dan kan sprake zijn van een werkplek in fiscale zin en van arboverantwoordelijkheid van de werkgever. Dat kan weer betekenen dat werkplekgerelateerde voorzieningen onbelast kunnen blijven. Denk dan aan bijvoorbeeld consumpties op de werkplek, arbovoorzieningen zoals een bureau of een stoel, maar ook een kopieerapparaat. Is fiscaal geen sprake van een werkplek, dan zijn deze voorzieningen belast.

Toerekenen van vergoedingen en verstrekkingen
Bij toepassing van de werkkostenregeling moeten vergoedingen en verstrekkingen aan de DGA aan de vennootschap worden toegerekend waar de DGA op de loonlijst staat. Wanneer de concernregeling kan worden toegepast, kunnen alle vergoedingen, verstrekkingen en forfaitaire ruimten gesaldeerd worden. Wanneer deze echter niet kan worden toegepast is het goed om te beoordelen of de DGA op de juiste loonlijst staat. Het kan met het oog op de werkkostenregeling interessant zijn om de DGA van loonlijst te laten veranderen.

Eindheffing
Onder de werkkostenregeling kan ook gekozen worden voor 80 procent eindheffing. Dit lijkt hoog, maar komt feitelijk overeen met een inhouding van ongeveer 44 procent over het brutoloon. Een DGA die in het hoogste belastingtarief valt is 52 procent verschuldigd over zijn of haar brutoloon. Daar is dus een fiscaal voordeel te behalen. Houd hierbij rekening met eventuele aftrekposten in de inkomstenbelasting, zoals hypotheekrente.

Bron: www.oversalarisadministratie.nl

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds?

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds?

Het nieuwe fietsplan – fiets van de zaak kan nog steeds
Werkgevers hebben nog steeds volop mogelijkheden om hun werknemers een ‘fiets van de zaak’ te bieden, maar benutten deze nauwelijks. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Zo kan een werkgever een renteloze lening verstrekken en daarnaast een kilometervergoeding bieden, waarmee de lening al fietsende wordt afgelost. De fiets is zo al snel binnen drie jaar terugverdiend. 71 procent van de werkgevers weet echter niet van het bestaan van deze regelingen, of kent ze wel, maar biedt ze niet aan. Natuur & Milieu en Koninklijke Gazelle lanceren vandaag HetNieuweFietsplan.nl om werkgevers en werknemers te stimuleren meer gebruik te maken van de opties.

Animo onder werknemers is er in elk geval genoeg: ruim de helft van de werknemers geeft aan vaker op de fiets te gaan, als de werkgever de voordelige regelingen zou aanbieden.

E-bike vervangt leaseauto
Met de opkomst van de elektrische fiets, komt de fiets ook voor langere woon-werkafstanden steeds meer in zwang. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan met een e-bike wel afstanden van meer dan 15 km af te willen leggen naar het werk. Van de mensen die nooit met de fiets naar het werk gaat, zegt 50 procent dat hen de e-bike geschikt lijkt om mee naar het werk te gaan. Daarmee wordt de fiets een geduchte concurrent voor de (lease-)auto. De kosten van een elektrische fiets worden echter soms gezien als belemmering bij de aanschaf. Juist ook voor deze duurdere fietstypes biedt een fiscale regeling via de werkgever uitkomst.

Renteloze lening en belastingvrije kilometervergoeding
De oude, veelgebruikte, ‘Nationale Fietsplan’-regeling is in 2014 afgeschaft. Toch hebben werkgevers nog steeds allerlei opties om fietsen naar het werk financieel aantrekkelijk te maken. Niet alleen via de Werkkostenregeling (WKR), maar juist ook daarnaast. Zo mag er een belastingvrije fietskilometervergoeding worden uitbetaald. Ook mogen werkgevers een renteloze lening geven voor de aanschaf van een fiets. Door de kilometervergoeding te gebruiken voor het aflossen van de lening, lost een werknemer de nieuwe fiets vaak al in binnen drie jaar af. Op HetNieuweFietsplan.nl kan met een rekentool de persoonlijke terugverdientijd worden uitgerekend.

Bron: oversalarisadministratie.nl & hetnieuwefietsplan.nl